IMPACTE AMBIENTAL A L’ENTORN DEL BOSC DE CAN BRUGUERA

Submitted by 73856493 on Mon, 05/28/2018 - 22:20

IMPACTE AMBIENTAL A L’ENTORN DEL BOSC DE CAN BRUGUERA

APMA DEL GARRAF-LA FALCONERA – BIODIVERSITAT SITGES. Maig 2018

Sitges està vivint una nova onada urbanística en la zona de La Plana-Santa Bàrbara. Una vegada més el negoci immobiliari està a l’alça i quant més s’intensifica, més gran es fa l’impacte sobre l’entorn que ens envolta.

Aquesta expansió urbanística paradoxalment no cobrirà el 100% de les necessitats d’habitatge de la població autòctona ja que si bé hi ha 450 habitatges de protecció social, els preus dels altres habitatges no estan a l’abast de la majoria de butxaques dels sitgetans.

A més d’ aquest aspecte també hem de patir una pèrdua en els recursos naturals. Estem parlant de l’actuació feta a l’entorn del bosc de Can Bruguera. per construir un vial que presumiblement farà al mateix temps de franja de protecció contra incendis de la zona urbanitzada.

L’espai creat i la seva manera de procedir ha generat conseqüències irreversibles en relació a la destrucció d’hàbitats ( i més fent-ho en època de nidificació de les aus), afectació a la flora i a la fauna, pèrdua de massa forestal, degradació del sòl, fraccionament del paisatge,...

Les conseqüències mediambientals de procediments tan insensibles amb la natura, posen en risc els ecosistemes, ecosistemes en els quals tots estem integrats i dels quals en formem part. Encara no som prou conscients que els canvis d’aquesta índole produeixen efectes en cadena que degraden el nostre benestar i la nostra sostenibilitat.

No disposem de gaire massa forestal autòctona en la nostra zona i per tant hauríem d’evitar maneres de procedir qüestionables en tots els sentits amb efectes devastadors en un hàbitat, la formació del qual és el resultat d’un procés natural molt lent i que per tant ha requerit molt temps.

Aquesta actuació fins a on nosaltres sabem està dins de la legalitat però està ben lluny de qualsevol tipus de sensibilitat mediambiental. Es podria haver fet d’una altra manera? Creiem que sí, que es podrien haver salvat molts arbres que podrien haver format part de les voreres. És clar que és més car però és més sensible amb els valors naturals preexistents. Ara el mal ja està fet i ara s’hauria de pensar, si no s’ha fet, en mesures compensatòries que el contrarestin.

Les 15 hectàrees del bosc de Can Bruguera seran preservades perquè així estava previst en el Pla General del 2006 que va exigir als promotors la cessió de més del 50% dels seus terrenys però les obres de la zona urbanitzable s’haurien de fer d’ara en endavant amb molta més sensibilitat per la vegetació i la fauna preexistent.