Inici

Submitted by 73856493 on Tue, 11/21/2017 - 14:41

Una oportunitat més perduda en la remodelació del Govern de la Generalitat

La Federació Ecologistes de Catalunya comunica:

Una oportunitat més perduda en la remodelació del Govern de la Generalitat, alhora d’afrontar la crisi ambiental i climàtica, en no reforçar les polítiques ambientals amb la creació d’una Conselleria de Medi Ambient.

La ciutadania de Catalunya ha vist amb gran preocupació com el govern de la Generalitat no ha estat capaç de donar resposta als grans reptes ambientals per garantir el futur. Aixi:

  • -  No s’han desplegat aspectes clau de la vigent Llei de Canvi Climàtic.

  • -  S’incrementa la pèrdua de biodiversitat (l’amenaça crítica de desaparició d’espècies com el gall fer n’és un exemple preocupant).

  • -  El fracàs per implantar les energies renovables en espais edificats amb proximitat on hi ha la major demanda, o l’impuls d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques a costa d’espais i sols agrícoles a preservar.

  • -  Els conflictes causats per instal·lacions per abocar i incinerar residus (autorització per cremar residus a Juneda o en cimenteres a Montcada) i la incapacitat per fer prioritària la prevenció i recuperació dels materials.

  • -  la contaminació creixent del sòl i dels aqüífers per l’excés de purins.

  • - paisatge i els valors naturals del territori ...

la incapacitat per frenar l’ús de sòl lliure per noves urbanitzacions que malmeten el

... i la llista és dissortadament molt més llarga.

La Federació Ecologistes de Catalunya hem assistit, com la resta de la ciutadania, a una acció de govern que no ha tingut cap vergonya de presentar alternatives fracassades malgrat lú’s abusiu de la publicitat enganyosa: com els jocs Olímpics d’hivern o l’ampliació de l’aeroport del Prat tot i reconèixer els impactes i destrucció severa d’espais naturals i l’augment de les emissions a l’atmosfera.

El govern de Pere Aragonès ni tant sols s’ha plantejat la remodelació per fer els canvis que permetin fer polítiques ambientals com les que demana la situació i el futur del nostre país. No es tracta de substituir uns consellers per d’altres més afins i ja està. Cal fer una rendició de comptes, veure els incompliments i inexistència de polítiques adequades, entre les quals l’ambiental és ignorada malgrat la seva transcendència per la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i de Catalunya en general.

Considerem que és un moment molt adequat per insistir en el clam de la immensa majoria d’entitats ambientals, ecologistes i de defensa del territori catalanes que demanem recuperar un Departament de Medi Ambient fort i amb recursos per aplicar les polítiques ambientals que demanda la situació. Demanem que el govern de Pere Aragonès presenti un veritable programa ambiental a la consideració del Parlament i l’apliqui defugint la publicitat enganyosa.

Reclamem la recuperació d’un DMA no segrestat dins d’altres conselleries i amb capacitat per orientar el conjunt de l’acció de govern de la Generalitat cap a un desenvolupament humà i sostenible de totes les activitats, que posi limitacions a l’ús creixent d’energia i recursos materials, aturi la destrucció ambiental i la pèrdua de

biodiversitat, erradiqui la contaminació de les aigües, l’atmosfera i el sòl i preservi la salut pública i del nostre medi natural.

Federació Ecologistes de Catalunya, 11 d’octubre de 2022

ARBRES PER PAL·LIAR AL CANVI CLIMÀTIC

Doneu suport a l’APMA per a una ciutat més verda i per limitar l’escalfament global.

La majoria dels aparcaments de Vilanova són així:

Evidentment aquestes instal·lacions contribueixen, en gran mesura, a l’augment de l’escalfament climàtic.

Sabeu quines diferències de temperatura hi ha entre l’aparcament ombrejat i l’aparcament al sol? Quan, a les 17h, el termòmetre indica 38 graus, les diferents superfícies del sòl tenen temperatures contrastades: l’herba a l’ombra té 25 graus, l’herba al sol indica 40 graus. Una vorera a l’ombra indica 35 graus, una vorera al sol de 55 graus. A la carretera, l’asfalt a l’ombra s’eleva fins als 49 graus, mentre que al sol l’asfalt s’escalfa fins a 65 graus. I el teu cotxe? El seu cos indica 79 graus.

 

Aquestes xifres van ser publicades el 24 de juliol de 2022 pel diari El Pais.

 

L'APMA proposa que se modifiqui el model de construcció dels pàrquings, de forma retroactiva, per a tots els pàrquings públics.

1. Treure l’asfaltat o ciment i cobrir el sòl de manera que recuperi la seva permeabilitat.
2. Plantar arbres de manera a que quan siguin adults facin ombra a tots las superfícies dels pàrquings.

Es tracta d’una ACCIÓ D’EMERGÈNCIA contra l’escalfament global i per a la qualitat de la vida de la ciutat, HEM DE PLANTAR ARBRES

 

Aquesta proposta és un dels projectes sotmesos a la votació dels ciutadans entre ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022. Premeu la sol·licitud de APMA, voteu 100.000 euros per a aquest projecte de supervivència.

 

Votem aquí: https://participa.vilanova.cat/processes/pressupostosparticipatius2022/f/83/

El projecte forma part del bloc "Ciutat Verda", és el número 7.

 

Si tens qualsevol dubte sobre el procés de vot o necessites suport pots posar-te en contacte amb el ajuntament a participacio@vilanova.cat o al 938140000 (ext 2047)

 

Moltes gràcies pel seu suport.

JUNTS, LLUITEM PER UNA VIDA DIGNA PER ALS NOSTRES FILLS

 

______________________

 

 

 

Diumenge, 25 setembre 2022 - Sortida ambientalMussol

VINE A DESCOBRIR UN ESPAI MARi PROTEGIT

COSTES DEL GARRAF EN CAIAC