SOTERRÀNIA

Submitted by 73856493 on Tue, 11/21/2017 - 19:44

SOTERRÀNIA

(sector eventualment anomenat Eixample Nord)

15/01/2017

En els últims temps hi ha hagut un gran interès per part dels ajuntaments de créixer urbanísticament, ja que creien que aquest creixement comportaria paral·lelament un creixement econòmic. Aquest creixement ens ha aportat una bombolla immobiliària que encara ha agreujat més la mal anomenada “crisi”. Aquest interès per part de molts ajuntaments, entre els que es troba el de Vilanova i la Geltrú, s’ha traduït en unes polítiques urbanístiques dirigides cap aquest objectiu: l’urbanisme com a eina de desenvolupament econòmic.